HRO_03_product_header

P7034

Majs

P7034 är den första Pioneer hybriden av DENT-typ som är speciellt förädlad/utvecklad för kallare lokaliteter i norra Europa.

Typiskt för DENT-typer är den mycket tidiga blomningen som ger en högre stärkelseskörd jämfört med traditionella flint- typer. Ensilaget bryts också ner fortare i vommen än flint- typer, speciellt vid utfodring direkt efter ensilering.

Trots snabbare nedbrytning av stärkelsen I vommen, skörd av P7034 ska ensileras sist och utfodras först. Detta underlättar övergången i utfodringen från gammalt ensilage till nytt majsensilage.

• Majs av DENT-typ med snabb nedbrytning av stärkelsen
• ögsta skörden av nedbrytbar stärkelse i vommen när det gäller sorter med tidig mognad
• Mycket hög smältbarhet av hela plantan
• Mycket högt stärkelseinnehåll
• Tidig blomning

Bäst lämpad för
• 
För olika klimat men också för kallare odlingsområden i norra Europa

Analyser gjorda direkt efter skörd

Resultaten bekräftar att DENT hybriden P7034 är fullt ut       Nedbrytningen av stärkelsen i vommen var utmärkt både
anpassad för kallare odlingsförhållanden. P7034 har gett     under bra som lite sämre odlingsförhållanden vilket
ensilage med högt stärkelseinnehåll i tuffare odlings-            resulterade i en exceptionell hög stärkelseskörd.
områden och mycket hög stärkelsehalt under bra odlings-
förhållanden.

Utvalda flerårs resultat sort för sort jämförd med P7034


 
Bra föröksplatser – P7034 jämförd med varje sort för sig
  Antal försöksår Antal försöks- platser Torr- substans TS % Skörd (Ton TS/ha) Relativ skörd (%) FK NDF (%) Stärkelse (%) NEL20 MJ/kg torrsubstans % smältbar stärkelse NDF i TS (%)
P7034 2 16 41.6% 17.254 104.8% 71.4% 37.1% 11.8 83.3% 5.328
Glory* 42.0% 16.470 100.0% 69.7% 36.5% 11.5 64.8% 3.893
P7034 3 24 41.1% 17.634 100.3% 71.4% 36.8% 11.8 83.3% 5.410
Ambition* 40.7% 17.584 100.0% 70.0% 35.7% 11.6 65.9% 4.135
P7034 2 14 41.8% 17.394 104.6% 71.7% 37.1% 11.9 83.3% 5.384
Avitus kws* 42.5% 16.633 100.0% 70.4% 37.0% 11.7 62.4% 3.839
P7034 2 14 40.0% 17.281 103.5% 72.9% 36.8% 12.1 81.1% 5.165
Agiraxx* 36.8% 16.702 100.0% 70.2% 34.2% 11.6 62.9% 3.590
P7034 1 10 42.7% 18.129 105.8% 69.2% 36.8% 11.4 84.6% 5.641
Autens kws* 42.3% 17.134 100.0% 69.0% 37.5% 11.4 63.2% 4.057


C=kontrollhybrid, *=konkurrenthybrid 
Mindre bra försöksplatser - P7034 jämförd med varje sort för sig
  Antal försöksår Antal försöks- platser Torr- substans TS % Skörd (Ton TS/ha) Relativ skörd (%) HFK NDF (%) Stärkelse (%) NEL20 MJ/kg torrsubstans % smältbar stärkelse NDF i TS (%)
P7034 2 14 40.5% 16.109 109.4% 70.1% 36.1% 11.6 87.4% 5.074
Glory* 40.8% 14.726 100.0% 69.3% 35.2% 11.5 68.8% 3.563
P7034 3 24 39.5% 16.564 104.5% 70.1% 34.8% 11.6 87.5% 5.045
Ambition* 40.6% 15.849 100.0% 70.7% 35.8% 11.7 70.3% 3.992
P7034 2 12 41.3% 16.607 102.6% 71.9% 37.7% 11.9 85.6% 5.363
Avitus kws* 42.6% 16.182 100.0% 71.4% 38.7% 11.8 66.9% 4.185
P7034 2 14 40.0% 17.281 103.5% 72.9% 36.8% 12.1 81.1% 5.165
Agiraxx* 36.8% 16.702 100.0% 70.2% 34.2% 11.6 62.9% 3.590
P7034 2 9 38.9% 15.652 99.0% 67.8% 33.5% 11.2 93.4% 4.897
Autens kws* 40.3% 15.811 100.0% 66.7% 33.6% 11.0 71.8% 3.821


C=kontrollhybrid, *=konkurrenthybrid