HRO_03_product_header

P7034

Majs

Få mer ut av ditt majsensilage med P7034

Högre skörd! Mer mjölk! Bättre resultat, ekonomi!

Med majssorten P7034 får du ett majsensilage som har fantastiska fördelar redan ett par veckor efter skörd.

Foderutnyttjandet är på topp, mindre stärkelseförluster och du undgår en minskning i mjölkproduktionen när du byter till årets nya ensilaget.

• P7034 är den första DENTmajsen som är anpassad för odling i Sverige.

• P7034 är frisk och har bra sjukdomsresistens

• P7034 har skördefördelar på 1-3 ton torrsubstans/ha

• P7034 ökar mjölkutbytet med 0,3-1,9 liter per dag

Fler fördelar med P7034 Dent-majs

 

P7034 är den första Pioneer hybriden av DENT-typ som är speciellt förädlad/utvecklad för kallare lokaliteter i norra Europa.

Typiskt för DENT-typer är den mycket tidiga blomningen som ger en högre stärkelseskörd jämfört med traditionella flint- typer. Ensilaget bryts också ner fortare i vommen än flint- typer, speciellt vid utfodring direkt efter ensilering.

Trots snabbare nedbrytning av stärkelsen I vommen, skörd av P7034 ska ensileras sist och utfodras först. Detta underlättar övergången i utfodringen från gammalt ensilage till nytt majsensilage.

• Majs av DENT-typ med snabb nedbrytning av stärkelsen
• Högsta skörden av nedbrytbar stärkelse i vommen när det gäller sorter med tidig mognad
• Mycket hög smältbarhet av hela plantan
• Mycket högt stärkelseinnehåll
• Tidig blomning

Odlingsförhållande
• P7034 är lämpad för olika klimat men också för kallare odlingsområden i norra Europa

Analyser gjorda direkt efter skörd

Resultaten bekräftar att DENT hybriden P7034 är fullt ut       Nedbrytningen av stärkelsen i vommen var utmärkt både
anpassad för kallare odlingsförhållanden. P7034 har gett     under bra som lite sämre odlingsförhållanden vilket
ensilage med högt stärkelseinnehåll i tuffare odlings-            resulterade i en exceptionell hög stärkelseskörd.
områden och mycket hög stärkelsehalt under bra odlings-
förhållanden.

Utvalda flerårs resultat sort för sort jämförd med P7034


 
Bra föröksplatser – P7034 jämförd med varje sort för sig
  Antal försöksår Antal försöks- platser Torr- substans TS % Skörd (Ton TS/ha) Relativ skörd (%) FK NDF (%) Stärkelse (%) NEL20 MJ/kg torrsubstans % smältbar stärkelse NDF i TS (%)
P7034 2 16 41.6% 17.254 104.8% 71.4% 37.1% 11.8 83.3% 5.328
Glory* 42.0% 16.470 100.0% 69.7% 36.5% 11.5 64.8% 3.893
P7034 3 24 41.1% 17.634 100.3% 71.4% 36.8% 11.8 83.3% 5.410
Ambition* 40.7% 17.584 100.0% 70.0% 35.7% 11.6 65.9% 4.135
P7034 2 14 41.8% 17.394 104.6% 71.7% 37.1% 11.9 83.3% 5.384
Avitus kws* 42.5% 16.633 100.0% 70.4% 37.0% 11.7 62.4% 3.839
P7034 2 14 40.0% 17.281 103.5% 72.9% 36.8% 12.1 81.1% 5.165
Agiraxx* 36.8% 16.702 100.0% 70.2% 34.2% 11.6 62.9% 3.590
P7034 1 10 42.7% 18.129 105.8% 69.2% 36.8% 11.4 84.6% 5.641
Autens kws* 42.3% 17.134 100.0% 69.0% 37.5% 11.4 63.2% 4.057


C=kontrollhybrid, *=konkurrenthybrid 
Mindre bra försöksplatser - P7034 jämförd med varje sort för sig
  Antal försöksår Antal försöks- platser Torr- substans TS % Skörd (Ton TS/ha) Relativ skörd (%) HFK NDF (%) Stärkelse (%) NEL20 MJ/kg torrsubstans % smältbar stärkelse NDF i TS (%)
P7034 2 14 40.5% 16.109 109.4% 70.1% 36.1% 11.6 87.4% 5.074
Glory* 40.8% 14.726 100.0% 69.3% 35.2% 11.5 68.8% 3.563
P7034 3 24 39.5% 16.564 104.5% 70.1% 34.8% 11.6 87.5% 5.045
Ambition* 40.6% 15.849 100.0% 70.7% 35.8% 11.7 70.3% 3.992
P7034 2 12 41.3% 16.607 102.6% 71.9% 37.7% 11.9 85.6% 5.363
Avitus kws* 42.6% 16.182 100.0% 71.4% 38.7% 11.8 66.9% 4.185
P7034 2 14 40.0% 17.281 103.5% 72.9% 36.8% 12.1 81.1% 5.165
Agiraxx* 36.8% 16.702 100.0% 70.2% 34.2% 11.6 62.9% 3.590
P7034 2 9 38.9% 15.652 99.0% 67.8% 33.5% 11.2 93.4% 4.897
Autens kws* 40.3% 15.811 100.0% 66.7% 33.6% 11.0 71.8% 3.821


C=kontrollhybrid, *=konkurrenthybrid