HRO_03_product_header

Majs - 2383 x 2458.png

Utvecklade för varje enskilt behov

Optimera din avkastning med våra majssorter

P7034 är den första Dent-majsen, som är anpassad till vårt kyliga svenska klimat.

Dent-majs har en hög avkastningspotential och kännetecknas av att ge foder med hög smältbarhet. Som mjölkproducent får du därför en majssort som uppfyller alla krav för ett optimalt energifoder och som också är flexibel i skörden.

Vårt program

P7034

Pioneer logo

P7034 är den första Pioneer hybriden av DENT-typ som är speciellt förädlad/utvecklad för kallare lokaliteter i norra Europa.

 • Majs av DENT-typ med snabb nedbrytning av stärkelsen
 • ögsta skörden av nedbrytbar stärkelse i vommen när det gäller sorter med tidig mognad
 • Mycket hög smältbarhet av hela plantan

Mer information

P7179

Pioneer logo

P7179 (FAO 170) har god tolerans mot kalla väderleksförhållanden och mognar tidigt, detta gör att sorten är lämplig på lite svalare platser såväl som på varma odlingsplatser. Vid goda tillväxtbetingelser bidrar P7179 med en tidig skörd i kombination med hög stärkelsehalt och hög smältbarhet vilket genererar ett högkvalitativt foder.

 

 • Snabb tillväxt på våren
 • Tidig blomning
 • Hög stärkelsehalt
 • Högt foderutbyte
 • Tidigaste Pioneer sorten

 

 

 

P7326

Pioneer logo

PACTS® resultat visar att P7326 är ett självklart val för odlare som söker en hybrid som når 30 % torrsubstans snabbt och producerar en bra ensilageskörd med högt stärkelseinnehåll.

 • Den av Pioneers hybrider som når 30 % torrsubstans
 • Hög skörd med hög halt av smältbar stärkelse
 • Ensilag med höt stärkelseinnehåll och bra smältbarhet

Mer information 

STR_corn_new_375x600-2

Kontakta Corteva’s rådgivare för mer information

Kontakt