HRO_03_product_header

P7326

Majs

PACTS® resultat visar att P7326 är ett självklart val för odlare som söker en hybrid som når 30 % torrsubstans snabbt och producerar en bra ensilageskörd med högt stärkelseinnehåll.

P7326 har uppvisat en hög grad av anpassning till odling under lite sämre odlingsförhållanden där ofta värme är en begränsning och under bra odlingsförhållanden där tidig skörd är nödvändig.

Utöver detta har P7326 uppvisat mycket god tidig tillväxt och är den av Pioneers majssorter som mognar allra tidigaste under ”lite sämre” odlingsförhållanden.

Under 2018 och 2019 var P7326 Pioneers bäst säljanden majssort I Storbritanien, Irland och Skandinavien.

• Den av Pioneers hybrider som når 30 % torrsubstans
• Hög skörd med hög halt av smältbar stärkelse
• Ensilag med höt stärkelseinnehåll och bra smältbarhet
• Lång hybrid och ändå tidig mognad
• Mycket god tidig tillväxt

Bäst lämpad för
• Både bra ocoh lite tuffare odlingsförhållanden
• Förhållanden där man söker efter tidig inlagring av stärkelse med hör kvalite är viktigt
• Förhållanden där snabb tidig tillväxt är av största vikt

Utvalda flerårs resultat sort för sort jämförd med P7326

 
Mindre bra försöksplatser - P7326 jämförd med varje sort för sig
  Antal försöksår Antal försöks- platser Torr- substans TS % Skörd (Ton TS/ha) Relativ skörd (%) FK NDF (%) Stärkelse (%) NEL20 MJ/kg torrsubstans % smältbar stärkelse NDF i TS (%)
P7326 2 14 41.3% 15.775 107.1% 69.7% 35.0% 11.5 80.2% 4.428
Glory* 40.8% 14.726 100.0% 69.3% 35.2% 11.5 68.8% 3.566
P7326 4 32 39.9% 16.301 102.1% 70.2% 34.5% 11.6 80.6% 4.540
Ambition* 40.2% 15.963 100.0% 70.7% 35.6% 11.7 70.6% 4.008
P7326 2 12 42.1% 16.259 100.5% 71.0% 36.0% 11.7 80.0% 4.683
Avitus kws* 42.6% 16.182 100.0% 71.4% 38.7% 11.8 66.9% 4.185
P7326 2 17 40.0% 15.748 104.7% 71.0% 34.7% 11.8 77.0% 4.211
Agiraxx* 37.1% 15.042 100.0% 69.6% 32.2% 11.5 56.2% 2.724
P7326 4 33 39.7% 16.133 101.0% 70.3% 34.6% 11.6 80.6% 4.507
P7892 (C) 35.9% 15.968 100.0% 69.6% 31.9% 11.5 75.8% 3.864
P7034 3 25 39.4% 16.337 102.9% 70.5% 35.3% 11.7 87.5% 5.044
P7326 40.1% 15.870 100.0% 70.1% 34.6% 11.6 81.1% 4.454
P7326 2 9 39.2% 15.541 98.3% 67.4% 32.7% 11.2 83.8% 4.263
Autens kws* 40.3% 15.811 100.0% 66.7% 33.6% 11.0 71.4% 3.798


C=kontrollhybrid, *=konkurrenthybrid