Broadway™

  • Ogräsmedel

group

  • Pyroxulam 68,3g/l
  • Florasulam 22,8g/l

 

- Broadway är godkänd i höstvete, råg, rågvete och vårvete

 

- Används när jordtemperaturen är över 6 grader och vita rotspetsar finns på ogräs

 

- Kan användas i utvecklingsstadie BBHC 21-39 i höstsäd och 21-32 i vårvete

 

- Regnfast efter 1 timme

 

- Vätskemängd 100-300 l/ha

 

- Formulering: Vattendispergerbart granulat (WG)

 

- Förpackning, 1 kg

 

- Broadway skall alltid blandas med PG26N

 

 

 

 

Broadway innehåller de aktiva substanserna pyroxulam och florasulam vilket ger ett unikt ogräsmedel, som bekämpar både gräsogräs och örtogräs i höstvete, råg, rågvete och vårvete. Broadway bekämpar effektivt åkerven, rajgräs, losta och örtogräs med en och samma produkt från tidig vår. Broadway är en av få gräsherbicider som kan köras ända fram till BBHC 39 vilket tillåter sena kompletteringar. Det finns heller inga restriktioner för efterföljande gröda vilket underlättar etableringen av höstraps. Med Broadway är det möjligt att bekämpa ogräs redan från tidigt på våren, när ogräsen är små vilket möjliggör en god dosanpassning efter behov. Broadway är effektiv så fort vi har en aktiv tillväxt, vilket inträffar när jordtemperaturen är över 6°C och det är vita rotspetsar på ogräsen.


EffektschemaBroadway, höstsäd, effekt %

x = 50 - 70%

xx = 70 - 84%

xxx = 85 - 94%

xxxx = 95 - 100%Örtogräs 110 g/ha 165 g/ha 220 g/ha
Baldersbrå xx xxx xxx
Blåklint xx xx xxx
Dån x xxx xxx
Fliknäva x xx xx
Förgätmigej xxx xxx xxx
Gullkrage xx xxx xxx
Jordrök x xx xx
Lomme xxx xxx xxx
Pilört xx xxx xxx
Penningört xx xxx xxx
Plister x xx xx
Snärjmåra xx xxx xxx
Spillraps xxx xxx xxx
Svinmålla xx xxx xxx
Trampört xx xxx xxx
Vallmo xxx xxx xxx
Veronika xx xxx xxx
Viol x xx xxx
Våtarv xxx xxx xxx
Åkerbinda xxx xxx xxx
Åkersenap xxx xxx xxx


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%

Skall alltid tankblandas med PG26N

Örtogräs 110 g/ha 165 g/ha 220 g/ha
Flyghavre x xx xxx
Hönshirs - xx xx
Kvickrot xx
Kärrgröe xx xxx
Engelskt rajgräs xx xx xxx
Luddlosta xxx
Renkavle x xx xxx
Sandlosta xx xx xxx
Åkerven xxx xxx xxx


- = ingen effekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%Använding

Höstvete/Rågvete/Råg

Höstbehandlade fält, tidig uppföljande behandling mot åkerven: 110-165 g/ha +0,5 l/ha PG26N

 

 

Höstbehandlade fält med baldersbrå och blåklint: 165-220 g/ha +0,5 l/ha PG26N

 

Obehandlade fält eller fält med losta eller renkavle: 220 g/ha +0,5 l/ha PG26N

 

Vid bekämpning mot sandlosta delas behandlingen med fördel och körs 110g/ha +110 g/ha med 10-14 dagars mellenrum

 

BBHC 21-39 

Vårvete

150 g/ha + 0,5 l/ha PG26N

 

Broadway har effekt på uppkommen flyghavre och kvickrot i 3-4 baldsstadiet

 

BBHC 21-32

 

Blandbarhet


Broadway bör inte blandas med produkter som innehåller fenoxaprop-p-ethyl på grund av nedsättning av effekten av dessa. Det bör vara 14 dagar mellan behandlingarna.

Broadway kan inte blandas med tillväxtregleringsmedel innehållande trinexapac, mepiquat, prohexadion eller ethephon. Ett minsta avstånd på 7 dagar mellan behandlingarna rekommenderas.

Kan tankblandas med tillväxtreglerare innehållande klormekvatklorid motsvarande 320 g/ha aktiv substans.  

Kan blandas med mikronäring förutom högkoncentrerad bor, svavel och borsulfat.

Broadway bör inte blandas med flytande kväve då det kan orska brännskada.

Kontakta oss för mer information

Hitta din kontakt